Categorie: Inspiratie

Gebeden om roepingen

Elk jaar wordt er een boekje uitgegeven waarin voor elke maand, te beginnen met Mei, een gebed om roepingen is geschreven. Roepingen voor het ambt van priester of diaken of voor het religieuze leven.
U kunt het boekje hier downloaden.

Pasen in een mensenleven

Er is een prachtig boek uitgekomen van Charlie Mackesy, vertaald door Arthur Japin. Het heet “De jongen, de mol, de vos en het paard” Daarin staat:
‘Soms’, zei het paard. ‘Hoezo soms?’ vroeg de jongen.
‘Soms is alleen al opstaan en doorgaan moedig en geweldig.’

Film ter bezinning in de veertigdagentijd

De veertigdagentijd is bij uitstek een tijd waarin de woestijnervaring een bijzondere plaats inneemt. Het verhaal van het volk dat, bevrijd van de slavernij, over het vrijgekomen pad door de zee trekt. Het zijn de eerste schreden richting het beloofde land. Maar aan de andere kant van het pad is er woestijn. Een kale, dorre vlakte met zover je kunt kijken de uitgestrektheid van het gele zand als een beeldspraak voor hoe het leven soms is. We zijn onderweg om een gelukkig leven te leiden. Maar soms ervaren we het leven als lijden. Dan ervaren we ons leven als een bestaan midden in die dorre woestijn. Het volk trekt veertig jaar door de woestijn met als tochtgenoot hun God die zich aan Mozes heeft laten kennen als ‘IK ZAL ER ZIJN’.

Voor de veertigdagentijd van dit jaar 2020 hebben we het thema: ‘raak de wonden aan’ gekozen. We staan stil bij wat ons in het leven kan verwonden en we staan stil bij de wonden van Jezus die door Thomas aangeraakt worden. De wonden die daarmee een teken van hoop zijn. De hoop dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat er leven in overvloed mogelijk is.

Om elkaar te inspireren hebben we voor deze vastentijd verschillende bijeenkomsten ter bezinning gepland, waaronder een filmavond. Door de situatie rondom het coronavirus, heeft deze avond afgelopen vrijdag plaatsgevonden in de besloten kring van onze twee gemeenschappen. 

Deze avond stond in het teken van de film: The Broken Circle Breakdown. Als iets in een mensenleven diepe wonden slaat, is het de dood van een geliefde. In het verhaal van deze film sterft een kind, een kleuter nog. De ouders zijn door dit sterven midden in de woestijn van het leven beland. Het lukt ze niet elkaar te vinden in de verwerking van hun verdriet. De film toont de harde realiteit van het leven na de dood.
Het toont de worsteling en de grote vragen die lijden en dood oproepen. Het stel heeft elk een heel eigen manier om met het verdriet om te gaan. Waar de vrouw troost vindt in religie, klaagt de man op een heel   indringende manier God en God-gelovers aan. De worsteling van de man en de vrouw en de liefde die niet sterk genoeg lijkt om elkaar te vinden, worden prachtig verbeeld met minimale, maar indringende dialogen. Dit geheel wordt ondersteund en verdiept door de muziek van de Bluegrass-band waarin het jonge paar speelt. Muziek in combinatie met diepe levenswijsheden in de teksten. 

Als uiteindelijk het leven voor de vrouw niet meer te dragen is en zij kiest om te sterven, blijkt dat de liefde diep van binnen altijd is blijven bestaan. Door de grote hoeveelheid ingenomen medicijnen is de vrouw hersendood en wordt door een beademingsapparaat in leven gehouden. Vlak voor het uitschakelen van de beademing fluistert de ruwe, stoere man nog even iets in haar oor: “Doe de groeten aan onze dochter als je haar ziet.” Bij de aftiteling klinkt het lied: ‘Where the soul never dies.”

The Broken Circle Breakdown, een film van Felix van Groeningen uit 2012, is op DVD uitgebracht en ook via verschillende streamingsdiensten online te zien.

Gebed dat de abt ons aanreikte

Eeuwige, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U: Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen, aan wie zich zorgen maken over zichzelf en over de mensen die hen dierbaar zijn. Schenk genezing en kracht aan alle zieken, aan hen die alleen zijn, aan mensen zonder vrienden of familie. Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra, in scholen en kinderdagverblijven,  in huizen waar kwetsbare mensen wonen. Geef wijsheid en moed aan alle politieke leiders en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen. Neem allen die door het coronavirus gestorven zijn  op in uw vrede, en troost allen die om hen rouwen. Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen  voor de mensen rondom mij, maak mij zelf tot een teken van liefde en menslievendheid.  

Wereldwijd Gebed

Vanuit de KonferentieNederlandseReligieuzen ontvingen wij onderstaande prachtige tekst: (klik hier voor een pdf van deze tekst in het Engels, Italiaans, Spaans en Frans)

Isolatie
Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er wordt gehamsterd.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood
Maar,
Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai
de vogels weer kan horen zingen.
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust
de lucht niet langer stijf staat van de smog
maar blauw en grijs en helder is.
Ze zeggen dat in de straten van Assisi
mensen elkaar toezingen
over de lege pleinen
en hun ramen openhouden,
zodat zij die alleen zijn
de geluiden van families
om hen heen kunnen horen.
Ze zeggen dat een hotel
in het westen van Ierland
gratis maaltijden aanbiedt
en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.

Vandaag is een mij bekende jonge vrouw
druk bezig om in haar buurt
flyers te verspreiden met haar nummer,
zodat de ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen.
Vandaag bereiden kerken, synagogen,
moskeeën en tempels zich voor
om dakloze, zieke en vermoeide mensen
te kunnen verwelkomen
en onderdak te bieden.
Over de hele wereld beginnen mensen
te vertragen en te reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen
op een nieuwe manier naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit,
voor hoe groot we eigenlijk zijn
en hoe klein onze feitelijke controle,
voor wat er werkelijk toe doet.
Voor liefde.
Dus we bidden en realiseren ons:
Ja, er is angst,
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie,
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd,
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte
maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood,
maar er kan altijd
een wedergeboorte van liefde zijn.
Word je bewust van de keuzes die je maakt
voor je leven nu.
Vandaag: Adem.
Hoor,
achter de fabrieksgeluiden van je paniek,
zijn de vogels weer aan het zingen,
klaart de hemel op,
is de lente in zicht.
En altijd worden we omringd door Liefde.
Open de ramen van je ziel.
En al ben je niet in staat
om de ander over het lege plein aan te raken:
Zing.

Richard Hendrick, OFM
13 maart 2020