Hierden, 22 januari 2021

Beste kapelgasten

Nog steeds worden we in ons dagelijks leven door de maatregelen in verband met het coronavirus behoorlijk beperkt. En nu komt daar de avondklok erbij. Ook het aantal personen wat we per dag mogen ontvangen is teruggebracht tot één. Al deze maatregels hebben als doel de contacten zo veel mogelijk te beperken om de besmettingen zo snel mogelijk in te dammen. 

Wij hebben als conventen regelmatig en uitgebreid gesproken over hoe wij hier mee om moeten gaan, ook gelet op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij voelen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij de vieringen met de kapelgasten moeten opschorten tot in eerste instantie woensdag 17 februari, Aswoensdag. 
Wij hopen dat de maatregelen die nu van kracht worden en die ook wij nemen zoveel effect hebben dat wij met elkaar de veertigdagentijd, zij het met dezelfde regels die tot nu toe golden, weer met elkaar kunnen vieren. Het is opnieuw voor ons een moeilijke beslissing geweest waarbij wij alle voors en tegens hebben afgewogen, maar denken dat de beste manier om mee te werken aan de inperking van de contacten is om, net als in de eerste lock down periode, ons weer zoveel mogelijk af te sluiten. Ook met de participanten en het personeel in huis hebben we afspraken gemaakt. Wij hopen dat u hiervoor begrip hebt.

Een bijkomstigheid is dat, jammer genoeg, door deze maatregel de viering van feest van de Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis, alleen in onze eigen kring gevierd kan worden. Om u toch in de gelegenheid te stellen een gewijd lichtje in huis te halen zullen in de dagen na de viering in de hal gewijde lichtjes klaar staan met daarbij het gebed van de kaarsenwijding. U kunt deze meenemen, voor uzelf en misschien ook voor iemand anders die niet in staat is naar de kapel te komen.

Nogmaals, we zullen u missen. Maar we zien er naar uit u allen in goede gezondheid zo snel mogelijk weer te kunnen ontmoeten.
In gebed zijn wij met u allen verbonden.
U kunt intenties voor de vieringen nog steeds per mail doorgeven:
kapel@norbertijnenhierden.nl

Wees voorzichtig en blijf gezond!

Namens de conventen van Priorij De Essenburgh en de Communiteit Mariëngaard

Klaas Fongers o.praem.
prior