Voordat aan het einde van de viering van Pinksteren de Paaskaars werd gedoofd, werd het Licht overgebracht naar de 7 kleine kaarsjes die wij ‘meenamen de wereld in’.

Hieronder volgt een serie foto’s van de vieringen van de Goede Week 2020

Witte donderdag
Goede Vrijdag avond, met de kruiswegstaties die in de middag buiten stonden en waar we de Kruisweg liepen.
Het ontsteken van de Paaskaars buiten op het terras. “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur…”

Nu enkele foto’s met veel tekst erbij… dat komt omdat we de uitleg bij de Paaskaarsversiering toch graag meegeven! Janny legt uit:
Het thema van de 40dagentijd in onze kapel was: “Raak de wonden aan”, naar de titel van het boek van Tomas Halik. Hoe waar is dit geworden, misschien ook voor veel mensen in uw, in onze vrienden- en kennissenkring. Tijdens onze vieringen keken we uit op de afbeelding van Christus zoals geschilderd door Jawlenski (de witte handjes voegden we elke week toe!):

Op het paarse altaarkleed (dat in advent en in 40dagentijd gebruikt wordt) staat een geborduurde afbeelding van de pelikaan die haar jongen voedt met eigen bloed en hen daarmee doet leven. Een oud symbool van de dienende Christus, die zich offert, uit liefde voor God, zijn Vader en alle mensen. 
Nog vóór ‘Corona’ was de gedachte ontstaan om deze afbeelding aan te brengen op de Paaskaars. En toen kwam dat virus dat vele levens ontregelt… De vele zieken, de gestorvenen, de mensen in de zorg, direct aan het bed van de patiënt en de velen daaromheen, de taak van schoonmakers niet te vergeten. Zij brengen offers, want ook zij kunnen worden besmet en thuis wachten hun gezinnen. De vaders, moeders, kinderen. Ze zijn trots maar leven ook in vrees.
En zo krijgt het beeld van de pelikaan een indringende betekenis. Een hoopvol Paassymbool. Beeld van LEVEN.
Op de achterkant van de kaars is een vlinder aangebracht, symbool van verrijzenis, en ook ziet u de wapens van onze huizen.
In de band onderaan de Paaskaars staat het woord AAN-GERAAKT. Dat wij allen aan-geraakt worden in het gebed dat ons verbindt, in het zoeken naar wegen van nabijheid.