Beste kapelgast,
Sinds 7 juni 2020 hebben we weer samen met u eucharistie kunnen vieren. De aanpassingen in de Kapel werken goed en we raken een beetje gewend aan de nieuwe wijze van vieren (meer zeggen dan zingen bijvoorbeeld).
Voorlopig ziet het er naar uit dat deze wijze van vieren nog even duren zal.

U bent dus van harte welkom maar moet zich elke keer weer aanmelden.
Wij noteren uw naam en telefoonnummer en moeten deze gegevens enkele weken bewaren. Mocht er een bronnen- en contactonderzoek moeten plaatsvinden dan weten wij dat u er was.
Wanneer u onverhoopt in zo’n onderzoek terecht komt vergeet dan niet dat u bij ons in de kapel bent geweest! Dan worden wij en onze gasten ook ‘meegenomen’ in het onderzoek.

Er gelden de volgende regels:

1
Er zijn per week twee publieke vieringen:
op woensdag 18.00 uur en op zondag 10.00 uur.
Als u op zondag mee wilt vieren laat u ons dat uiterlijk op de woensdag vóór 18.00 uur weten.

Als u op woensdag mee wilt vieren laat u ons dat uiterlijk op zondag vóór 18.00 uur weten.
Aanmelden doet u via een mail aan kapel@norbertijnenhierden.nl.
Wilt u daarin ook uw telefoonnummer vermelden! 
Wanneer u geen email hebt belt u dan naar:
0341-451941
Aangezien wij maar 28 plaatsen in de kapel hebben kan het zijn dat uw voorkeur niet wordt gehonoreerd. In dat geval nemen wij contact met u op.

2.         
Zonder aanmelding mogen en zullen wij u niet toelaten.

3.         
In de kapel zijn voor (echt)paren twee stoelen naast elkaar geplaatst.

4.         
Wij vragen u dringend alleen naar de kapel te komen als u géén op corona gelijkende symptomen heeft; gelet op de leeftijd van zowel de meeste leden van de conventen als die van de meeste kapelgasten is voorzichtigheid van groot belang.

5.         
In verband met uw en onze veiligheid kunt u géén gebruik maken van de toiletten in de priorij.

We beseffen dat het wennen zal zijn om zo te vieren, maar wij zijn erg blij dat we weer met elkaar samen kunnen komen rond het woord en de tafel van de Heer.

Als u nog vragen heeft: schroom niet om contact met ons op te nemen.

Met hartelijke groet en graag tot spoedig ziens namens ons allen op De Essenburgh en Mariëngaard,

Klaas Fongers o.praem.
prior