Inleiding op het evangelie van Johannes 4,5-42

Een beeldend verhaal kan ons veel beter, dan welke uiteenzetting of theorie ook, zicht geven op wie iemand eigenlijk is. Johannes bezit als geen ander het vermogen om, met gebruikmaking van zorgvuldig gekozen beelden, ons Jezus te verkondigen als Degene die de Schriften vervult.
Hij laat Jezus plaatsnemen bij de put van Jakob. Het is de plek waar ooit de knecht van Jakob, op zoek naar een vrouw voor zijn Heer, Rebekka ontmoette. Zij was het die beantwoordde aan wat hij in zijn gebed gevraagd had:
zij, Rebekka, die hem en zijn dieren te drinken zou geven, was de gezochte!
Hier, vandaag, gebeurt precies hetzelfde! Je kunt zeggen: de Messias is op zoek naar zijn bruid -zijn gemeente- maar zij is aanvankelijk een vreemde. Zij neemt zijn woorden letterlijk op en is verbaasd over de man bij de put die alles van haar weet. Totdat zij hoort dat het niet om de buitenkant gaat, maar om geest en waarheid, de binnenkant. Niet het gegeven dat je een Jood of Samaritaanse bent, man of vrouw, is bepalend voor je leven en toekomst, maar of je de geest drinkt die in de woorden van Jezus tot ons wil komen.
Voor die geest gebruikt Johannes het beeld van het water dat onze dorst lest, ons van dorheid en vermoeidheid geneest. Het is een kracht die van Jezus uitgaat en wie daarvoor ontvankelijk is wordt een ander mens. Is het aanvankelijk nieuwsgierigheid welke de bewoners van Samaria naar Jezus toedrijft, uiteindelijk geloven zij in Jezus niet om hetgeen de vrouw over Hem vert├ęld heeft, maar omdat zij zelf zijn woorden gehoord en verstaan hebben. In Hem herkennen zij, in geest en waarheid, de bode van God die gezonden is om alle mensen, Joden en heidenen,
te verbinden met God. Zo huwt de hemel met de aarde,
die vruchten zal dragen van vrede en gerechtigheid.
Jan Onland