Wanneer Epke Sonderland een prachtige prestatie heeft behaald op een kampioenschap en drie lossen salto’s aan de rekstok wist te maken. Ja dan wordt hij bejubeld en toegejuicht in zijn woonplaats. Iedereen loopt uit om het schouwspel mee te maken. Maar als hij de keer daarop valt, wordt hij uitgejouwd en toegeschreeuwd.

Wanneer het Nederlands elftal kampioen is geworden wordt het nog drukker op straat. Een huldiging wordt landelijk georganiseerd. Iedereen viert feest. Tot het moment … het begint te knagen … er is afbrokkeling te zien … Ja een paar weken na die geweldige huldiging komt er een barstje in de prestaties van de trainer. Er wordt niet meer zoveel gewonnen, ze verliezen drie keer op een rij. De trainer krijgt alles over zich heen. De kritiek is niet licht op te pakken. En miljoenen Nederlanders hebben een mening en verkondigen die ook luid en duidelijk. De media smullen ervan.

Wanneer Jezus in Jeruzalem wordt ingehaald is het druk op straat. Mensen zwaaien met palmtakken en leggen kleden op de grond. Hij komt op een ezel. Vreemde zaak eigenlijk.

Als ik dat zo vertel, vraag ik me af of het inderdaad zo plat is. Dient het geen hoger doel? Blijven wij zo stilstaan bij wat op religieus gebied gebeurt. In den beginne kunnen we zeggen dat het een dergelijke ervaring was, toen die mensen Jezus inhaalden. Maar met de eenvoudige ervaring is wel iets gedaan, gegroeid, overwonnen. De gewone ervaring van bewondering en bejubeling, de ervaring van medeleven en van respect. De leerlingen, de mensen in Jeruzalem, maar ook de mensen van het burgerlijk gezag; al die mensen die toen daar bij elkaar waren, deelden dezelfde ervaring. Ze zagen en hoorden een man, een prediker of profeet, die iets nieuws te vertellen had. Maar het bleef niet bij vertellen, hij voegde er daden aan toe. En dat was staatsgevaarlijk.

Hij liet mensen die vastgelopen waren, weer op twee benen staan, zodat ze weer verder konden. Hij liet mensen die doof waren voor hun medemensen weer naar elkaar luisteren, zodat ze weer iets konden betekenen voor elkaar. Hij liet mensen weer zien dat er ook iets anders is dan geld en macht, dat er andere waarden en normen in de wereld gehanteerd konden worden.

Dat is wat mensen aantrok in die figuur van Jezus. Ze hadden veel over hem gehoord en er was veel over hem gesproken. Zijn blijde boodschap kwam goed over. Iedereen kon dat evangelie verstaan. Niet omdat ze elkaars taal geleerd hadden, maar omdat de taal van de liefde gesproken werd. En ze ervoeren dat het over hen ging. De tollenaar werd gastheer; de farizeeër werd verkondiger; de ene zus ging aan de voeten van Jezus zitten, terwijl de andere zus naar hem luisterde. De barmhartige Samaritaan wordt plotseling je buurman of buurvrouw. De vissers groeiden tot vissers van mensen. Zijn vriend Lazarus stond op uit de doden; de schoonmoeder van Petrus werd weer beter.

Het ging niet over machthebbers en gezagdragers; het ging niet over zware politiek of geleerde woorden. Jezus had het over en tegen de mensen zelf. Zij herkenden zich in de verhalen, in de daden. Zij voelden de honger, maar ook de verzadiging bij de wondere broodvermenigvuldiging.  Ze begonnen allengs te geloven in Jezus. Zij verstonden zijn verhalen. Die bleken een diepere laag te hebben. Dan ging het het verhaal over de parel niet over de parel maar over het Rijk van God waar wij aan bouwden. Dan ging het verhaal van die wijnbouwers niet over de eigenaar, maar over God en zijn mensen.

Die diepere laag missen we vaak als we heden ten dagen mensen zien protesteren. Dan blijft het vaak hangen bij die eerste ervaringen van een milieuprobleem. Het wordt echte niet in een breder of dieper kader geplaatst. Dan blijven acties tegen een avondklok hangen in de tijd, men spreekt niet over de diepere laag van een eigen verantwoordelijkheid. We spreken vaak over maatregelen maar beseffen niet dat de eerste maatregel is, om zelf contact te minimaliseren.

Jezus wordt ingehaald en bejubeld. Omdat zijn verhaal een verhaal van geloof, hoop en liefde is. Omdat zijn verhaal waar, schoon en goed is. Maar vooral gaat zijn boodschap in op zijn relatie met God, zijn Vader. Het evangelie gaat over de bouw van het Rijk Gods. Wat er nu in de week erop ook gebeurde. Het is de goede week, maar daar had men nog geen weet van, hoogstens een vermoeden. Laten we die positieve zondag; die Palmzondag, als een zegenrijke dag vieren.