Lezingen: Hand. 2,1-11; 1 Kor. 12,3b-7.12-13; Joh. 20,19-23

Bij veel mensen leeft in deze tijd het gevoel dat wij de laatste generatie christenen zijn. Als ik dan het evangelie van vandaag lees, merk ik dat zij niet de eerste gelovige mensen zijn die in zo’n depressie zijn geraakt. De leerlingen van Jezus zitten na de dood van hun meester ook helemaal vast. Ze hebben zelfs de deuren achter zich dichtgetrokken; niemand mag weten dat de vrienden van Jezus er nog steeds zijn!
En dan gebeuren er juist bij deze bange, weggekropen mensen nieuwe en onverwachte dingen: Jezus staat dan zo maar weer midden in de kring van zijn vrienden met de groet: “Vrede zij U!”
De leerlingen zien met eigen ogen dat Jezus, getekend door het verhaal van zijn marteling en dood, levend voor hen staat. Jezus is niet kapotgegaan. Hij is door de hel van het leven, met angst en lijden, en zelfs door de dood heen gekomen. God heeft het leven teruggeven aan zijn Zoon, die er helemaal voor Hem en voor de naaste was. Gesloten deuren zijn voor Jezus geen grenzen meer. Hij breekt door alles heen wat mensen afsluit en scheidt van anderen.

“Vrede zij U!” De vertrouwde stem van hun meester geeft de leerlingen als het ware nieuwe adem. Ze krijgen van Jezus zelf nieuw leven ingeblazen. Ze worden door Hem voor de taak gesteld de vrede uit te dragen. De vrede die Hij zijn leven lang met woord en daad heeft waargemaakt. Jezus heeft een grenzeloos vertrouwen in zijn vrienden en Hij heeft een grenzeloos vertrouwen in ons. Zij – en ook wij – zullen het leven zoals de Heer het heeft voorgeleefd, gestalte moeten gaan geven, overal waar zij, waar wij komen.
Wanneer Jezus over zijn vrienden blaast, is dat weer Gods eigen adem die – zoals in het begin bij Adam – mensen tot levende wezens maakt. Het is diezelfde Heilige Geest, die kracht van God, die voor het volk van Israël een weg door het water baande toen de soldaten van de Farao het achtervolgde. De Geest die hen zo in leven hield; de levendmakende Geest.

De Geest van God is die vreemde kracht, die in het verhaal van de mensen telkens verschijnt wanneer hun spoor dood dreigt te lopen. De Heilige Geest is de verborgen bron van moed en fantasie, die steeds in mensen opborrelt en de grauwheid en dorheid van hun bestaan verdrijft. Pinksteren heeft te maken met het zien van ommekeer in onze wereld. Ommekeer van een wereld van dood en leegte naar een wereld van leven en enthousiasme. Pinksteren is het feest van de overwinning op het cynisme, dat mensen alleen maar achterover in hun stoelen laat hangen. Uitgebluste en uitgetelde mensen zien plotseling het leven weer zitten, krijgen weer idealen waarvoor ze zich sterk gaan maken. Pinksteren vieren heeft te maken met het enthousiasme van mensen die elkaar verstaan, die samen aan de slag gaan voor een wereld waarvan ze met Jezus zijn gaan dromen. Pinksteren gebeurt waar mensen met enthousiasme werken aan dingen waar nu alleen nog maar over gedroomd kan worden.

We horen vandaag van Lucas hoe het in Jeruzalem is begonnen op die eerste Pinksterdag. Hij vertelt verder, dat overal mensen elkaar hebben verstaan in de manier van leven van Jezus Christus. Jezus, een mens die vol was van de Heilige Geest.
Dat verhaal geeft hoop dat het echt niet uit is en dat God met mensen doorgaat, met jullie en met mij. Zijn Geest brengt mensen van allerlei pluimage bij elkaar.

Paulus heeft het over joden en heidenen. Als hij nu geleefd had zou hij misschien zeggen: de Geest van God leeft in gekleurden en blanken, in armen en rijken, in katholieken en protestanten, in hindoes en moslims, in alle mensen die met hun eigen gaven en mogelijkheden – net als Jezus – gericht zijn op God, op de hogere macht. De Geest leeft in alle mensen die met hart en ziel bidden vóór en werken áán vrede en gerechtigheid in onze wereld.

Laat die Geest, die levenwekkende Geest van God, ook ons bezielen, het negativisme wat ons soms bekruipt verdrijven en ons maken tot mensen die zich met hart en ziel inzetten voor het voortbestaan van deze wereld, waarin we in vrede mét en met respect vóór elkaar kunnen samenleven. Waarin het behoud van de schepping ons allen ter harte gaat.
Laat Gods Geest ons nieuw leven inademen!