Afbeelding met tekst, visitekaartje

Automatisch gegenereerde beschrijving

         Norbertijnen Priorij                                       Norbertijnen Communiteit

            De Essenburgh                                                      Mariëngaard      

     Hierden, maart 2022

Vastenactie 2022 voor sociaal en medisch werk in India

Dit jaar ondersteunen we een project dat zorgt voor de inzet van sociaal werkers die zorgen voor tbc-bestrijding, medische zorg, buitenschools onderwijs voor kinderen die buiten de boot dreigen te vallen en werkgelegenheidsprojecten in Jogni, India. Een project van de Norbertijnen in Jamtara.

Hulp aan 180 dorpen rondom Jamtara en Paraswara

Op het platteland in Madya Pradesh heerst enorme armoede. Met dit project worden kastelozen geholpen door buitenschools onderwijs voor hun kinderen. Verder organiseren ze medische kampen om symptomen van tbc op te sporen bij de bewoners van 180 dorpen. Ze werken samen met het dorpsbestuur, de lokale politie, zelfhulpgroepen, religieuze leiders, politieke leiders om tbc uit te roeien. Ze maken dorpsbewoners bewust door advertenties en publicaties in de media en flyers. In dorpshuizen geven ze voorlichting over de symptomen, oorzaken, diagnose en de mogelijkheid tot gratis behandeling door de overheid. Ook bezoeken ze mensen thuis. 

Inkomen door werk

Verder helpen ze vrouwen aan werk, zodat ze zelf een inkomen kunnen verdienen voor hun gezin. Ze vormen en begeleiden 14 zelfhulpgroepen, waarin vrouwen geld bij elkaar leggen om samen een bankrekening te kunnen openen en geld te kunnen lenen. Met dit microkrediet helpen de vrouwen elkaar om beurten met het opzetten van een winkeltje, een kapsalon, het kopen van geiten, het maken van bakstenen, het kweken en verkopen van groenten.

Vermiste kinderen opsporen

Ook helpen ze arme dorpelingen om de nodige certificaten van de overheid te krijgen tegen een minimale vergoeding. Dit ervaren ze als een grote steun. Bovendien helpen ze de jeugdpolitie door vermiste kinderen op te sporen en te zorgen voor veilig onderdak. Denk daarbij aan bedelaars, wezen, verstandelijk gehandicapte en verwarde kinderen.

Hulp voor de allerarmsten

De jaarlijkse kosten voor dit project zijn € 4.800,-. In 2022 is nog nodig € 3.534,-.  Laten we in deze vastenperiode met z’n allen een mooi bedrag bij elkaar brengen voor deze kansarme mensen.

U kunt uw bijdragen de komende weken in het collectemandje leggen.

Of u kunt het overmaken op de bankrekening nummer

NL83RABO0347500382

t.n.v. St. Norbertijnen Priorij De Essenburgh

          Hierden

o.v.v. actie 40 dagentijd 2022

Met uw steun kunnen onze medebroeders in India hun geweldig werk voortzetten. Bij voorbaat hartelijk dank!!

Klaas Fongers o.praem.

prior