Hierden, 9 december 2021

Beste mensen,

Het is al weer een tijd geleden dat wij door middel van mails contact met elkaar hebben gehad over de organisatie rond de vieringen in de kapel.
Aanmelden was niet meer nodig en de vieringen door de week konden gewoon weer door iedereen bezocht worden. We hadden een beetje het gevoel dat het allemaal weer wat gewoner was geworden.

Maar… covid liet zich niet zomaar uit het veld slaan en stak opnieuw de kop op, met alle gevolgen van dien! Dat zal niemand zijn ontgaan. Dat heeft tot gevolg dat ook voor onze vieringen weer beperkingen van kracht zijn geworden.

Wij volgen het beleid van de Nederlandse bisschoppen die – zoals ook vrijwel alle andere kerken en kerkgenootschappen in Nederland – zich aanpassen aan de maatregels die de overheid voor de komende tijd heeft vastgesteld.
Dat betekent dat er na 17.00 uur geen vieringen zijn waar mensen ‘van buiten’ aan deel kunnen nemen. Verder geldt ook in de kapel weer het dragen van mondkapjes en de regel van 1,5 meter afstand houden, wat inhoudt dat er in onze kapel maximaal dertig personen mee kunnen vieren. 
Helaas komt door deze maatregelen ook de kerstnachtviering te vervallen. Dit doet ons veel pijn. We hadden zo graag anders gewild, maar kunnen niet anders!

Deze maatregels hebben dus de volgende gevolgen met betrekking tot de vieringen:
·      er zijn geen ‘openbare’ vieringen na 17.00 uur
·      voor de vieringen op zondagmorgen 10.00 uur moet u zich weer aanmelden, tenzij u met ons de afspraak hebt gemaakt dat u altijd komt tenzij u zich afmeldt.
·      de Kerstnachtviering komt te vervallen.
·      voor de viering op kerstmorgen – 25 december 10.00 uur – zijn maximaal dertig plaatsen beschikbaar. Daarom vraag ik u dringend mij bijtijds te laten weten of u aanwezig wilt zijn. Dit geldt dus voor iedereen, ook voor hen waar voor de gewone vieringen een andere afspraak geldt.
·      op tweede kerstdag is er om 10.00 uur ook een eucharistieviering. Mocht eerste kerstdag zijn ‘volgeboekt’, dan biedt tweede kerstdag ook de mogelijkheid om samen met ons te vieren.
·      ook de boeteviering en de viering op oudejaarsavond komen te vervallen.

Wij hopen met u, dat deze maatregelen niet al te lang zullen duren! Daar valt op dit moment nog niets over te zeggen, behalve dat we het ook een beetje in eigen hand hebben door ons goed aan de regels te houden.

Dan nog iets over de viering van aanstaande zondag, de derde zondag van de advent. Deze zondag, zondag Gaudete (verheugt u) staat in de katholieke kerk gewoontegetrouw in het teken van Solidariteit.
Ook wij schenken daar aandacht aan door dit jaar de collecte te besteden aan organisaties die zich het lot aantrekken van vluchtelingenkinderen.
De opbrengst zal worden bestemd ter ondersteuning van het project  ‘Team Up’,  een gezamenlijke activiteit van War Child, Save the Children  en Unicef Nederland en heeft als doel om gevluchte kinderen met sport- en spelactiviteiten sociaal en emotioneel te ondersteunen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Mocht u zondag niet in de kapel zijn en toch deze actie willen steunen, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op onze bankrekening. (NL83RABO0347500382 t.n.v. Norbertijnen Priorij De Essenburgh, Hierden, onder vermelding van ‘Collecte Solidariteit’).

Tot slot wens ik u – mede namens mijn medebroeders en de zusters van Mariëngaard – een goede voortzetting van deze adventstijd en alvast een ‘Zalig Kerstmis’ en een ‘Gelukkig en gezegend Nieuwjaar’.

Met hartelijke groet,
Klaas Fongers o.praem.