Categorie: Overig

Gebeden om roepingen

Overweging Paus Fransiscus

Tekst in vier talen

Elke avond om 21.00 uur

Iedere avond om 21.00 uur zijn wij in de kapel 3 minuten in stilte en wanneer de gong klinkt sluiten we af met het gebed dat de abt ons aanreikte. Velen hebben inmiddels laten weten dat zij in hun eigen thuis aansluiten om 21.00 uur.

Eeuwige, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U: Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen, aan wie zich zorgen maken over zichzelf en over de mensen die hen dierbaar zijn. Schenk genezing en kracht aan alle zieken, aan hen die alleen zijn, aan mensen zonder vrienden of familie. Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra, in scholen en kinderdagverblijven,  in huizen waar kwetsbare mensen wonen. Geef wijsheid en moed aan alle politieke leiders en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen. Neem allen die door het coronavirus gestorven zijn  op in uw vrede, en troost allen die om hen rouwen. Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen  voor de mensen rondom mij, maak mij zelf tot een teken van liefde en menslievendheid.