Door op de titel te klikken komt u bij de volledige tekst van de overweging.

 • 26e zondag door het jaar, 25 september 2022
  Inleiding op wat wij vieren: Vandaag vieren en gedenken wij het einde van de vredesweek die op 17 september is begonnen. Het thema van Pax, voorheen Pax Christie is: generatie vrede…Actueler kan het niet wanneer […]
 • 25e zondag door het jaar, 18 september 2022
  Er gebeuren in de wereld vaak dingen waar  je niets van snapt. Je kijkt naar beelden uit Oekraïne, en hoort gesprekken uit de Tweede Kamer, en denkt: waar gaat dit over? Vooral wanneer economen aan het […]
 • Hoogfeest van St. Augustinus, 28 augustus 2022
  Onze regelvader Augustinus begint zijn regel als volgt: U die een kloostergemeenschap vormt dragen wij het volgende op na te leven. Allereerst moet u eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op […]
 • 21e zondag door het jaar, 21 augustus 2022
  Een smalle deur of een brede poort. Het gaat hier om keuzes. Niet een keuze voor koffie of thee bij het ontbijt, maar om levenskeuzes. Beslissingen die genomen worden en die het hele leven zullen […]
 • 20e zondag door het jaar, 14 augustus 2022
  Vuur zal ik komen brengen Op de televisie konden we zien hoe de natuurelementen alles in hun omgeving kunnen verwoesten. Het vuur laait op, helikopters vliegen af en aan met tonnen water. Iemand die ooit […]
 • 19e zondag door het jaar, 7 augustus 2022
  Overweging Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De woorden uit het evangelie van vandaag roepen een scala van teksten op, waarin wachten centraal staat. En toch kan het ene wachten dag en nacht verschillen […]
 • 17e zondag door het jaar, 24 juli 2022
  OverwegingWe lazen vanmorgen een gedeelte uit het evangelie volgens Lucas. Lucas schrijft zijn evangelie als een reisverhaal. Reisverhaal in het geval van Lucas moet je niet begrijpen in de betekenis van vakantie,  zoals wij dat kennen. […]
 • 16e zondag door het jaar, 17 juli 2022
  OverwegingIk denk dat het niet voor zal komen dat er iemand naar mij toekomt en zegt; Ik ga een nieuw huis bouwen en wat vind jij waar ik beslist aan moet denken. Maar als het […]
 • 15e zondag door het jaar, 10 juli 2022
  Soms hoor je wel eens iemand die wordt geïnterviewd zeggen: ’Da’s een goeie vraag!’ Je zou dat ook kunnen zeggen van die Wetgeleerde die naar Jezus kwam met de vraag: ’Wat moet ik doen om het […]
 • 14e zondag door het jaar, 3 juli 2022
  Afgelopen vrijdag kwam ik terug van drie weken vakantie. Ik nam de teksten van deze zondag mee, om ze te overwegen met het oog op de overweging van vandaag. Hoe we naar onze vakantiebestemming in […]
 • 13e zondag door het jaar, 26 juni 2022
  InleidingU bent van harte welkom op deze prachtige zomerzondag in onze kapel; en op ons luisterrijke landgoed, vol van kleur en vogelgekwetter en gezang. Iemand zei onlangs: zoveel hoor ik er nooit! Zomer. Voor menigeen nu […]
 • H. Norbertus, 6 juni 2022
  We kennen Norbertus allemaal als vredesstichter. Op het grote schilderij in de Kapittelzaal in Heeswijk wordt hij daarom ook afgebeeld met een palmtak aan zijn voeten. In het wapen van abt Denis is de palmtak […]
 • Pinksteren, 5 juni 2022
  Beste mensen, als christenen geloven we in God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest. Dat klinkt vanzelfsprekend…tot je er goed over begint na te denken. In God geloven is voor velen […]
 • 5e zondag van Pasen, 15 mei 2022
  InleidingHet is een grote titel die het zondagsboekje ons voor de eucharistieviering van vandaag meegeeft:Liefhebben. Een werkwoord met een grote inhoud. Spontaan dacht ik er een uitroepteken achter.Liefhebben! En dan klinkt het opeens als een […]
 • 3e zondag van Pasen, 1 mei 2022
  Inleiding Heel hartelijk welkom aan u allen. Natuurlijk aan onze vaste kapelgasten. Vandaag wil ik heel in het bijzonder onze gasten uit het Westland, die dit weekend in onze boerderij verblijven,welkom heten. Het is de […]
 • Beloken Pasen, 24 april 2022
  Inleiding U bent van harte welkom. Samen mogen wij eucharistie vieren in de ontmoeting met Jezus en met elkaar. Deze zondag “Beloken Pasen” heet ook: Dominica in albis en dat slaat op de doopleerlingen die met Pasen […]
 • Witte Donderdag, 14 april 2022
  Het zal velen bekend zijn dat het christelijke paasfeest en het joodse paasfeest in dezelfde periode gevierd worden. Tot ver in de tweede eeuw vielen beide feesten zelfs elk jaar op precies dezelfde dag. Door […]
 • Palmzondag, 10 april 2022
  Lezing: Evangelie van de Intocht Je ziet de stoet al gaan. Lopend langs de straten. Zwaaiend met palmtakken. Kleden leggend op de grond. En zingend. De moed erin houden. Vreugdevol klinkt het lied: Hosanna. Luid […]
 • 5e zondag Veertigdagentijd, 3 april 2022
  Inleiding Welkom in onze kapel. Fijn dat u de kou getrotseerd heeft om samen verder op weg te trekken, op weg naar Pasen. De afgelopen weken hebben we als acclamatie bij het evangelie een canon gezongen. […]
 • 4e zondag Veertigdagentijd, 27 maart 2022
  Lucas 15, 1-31Inleiding.U bent van harte welkom. Het is de vierde zondag van de veertigdagentijd, halfvasten. Zondag Laetare, wat betekent: verheug je!De liturgische kleur is vandaag roze, er komt meer licht in het donker van […]
 • 1e zondag Veertigdagentijd, 6 maart 2022
  InleidingWij zijn hier samen welkom in Gods huis om te delen in woord en brood en beker, deze 1e zondag van de veertigdagentijd. Onze kapel is sober ingericht, het prachtige zilveren kruis is zorgvuldig in een […]
 • Aswoensdag, 2 maart 2022
  Zusters en broeders,Bekeer u, en geloof in de Blijde Boodschap’ zullen we horen als we zo dadelijk een askruisje komen halen. Dat zijn woorden van Jezus zelf, maar wat betekenen ze? In zijn oorspronkelijke betekenis […]
 • 8e zondag door het jaar, 27 februari 2022
  Wanneer ik de gewone overweging zou hebben voorgedragen, dan ging het over twee mensen die een handicap hebben. Zij zijn allebei blind, fysiek dan wel geestelijk. Door hun blindheid waren ze niet in staat elkaar […]
 • 6e zondag door het jaar, 13 februari 2022
  Gezegende mensen zijn wij.Lezingen: Jer.17,5-8; Ps.1; Lc.6,(12-13).17.20-26 U heeft gehoord dat het met de lezingen een beetje anders is gegaan dan in uw boekje staat. Wij hoorden de prachtige psalm 1, de lofprijzing op de […]
 • 5e zondag door het jaar, 6 februari 2022
  Lezingen:        Jesaja 6,1-2a.3-8; 1 Korintiërs 15,1-11; Lucas 5,1-11 Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen! Ik heb in de voorbereiding voor deze viering veel nagedacht over het werkwoord ‘vangen’. Welke beelden komen bij dat woord […]
 • 2e zondag door het jaar, 16 januari 2022
  Vijfentwintig jaar bij dezelfde baas. Een hele prestatie. Er wordt een feestje gegeven, een receptie. En alle mensen waarmee we samenwerken en samengewerkt hebben worden uitgenodigd. We staan stil bij de achterliggende kwart eeuw. Er […]
 • Eerste Kerstdag, 25 december 2021
  Inleiding Vannacht kwamen we hier als gemeenschappen samen om de geboorte van Jezus te vieren. Er waren engelen en herders om het goede nieuws te verkondigen. Na afloop van de viering brachten we het pasgeboren kind […]
 • Kerstnacht, 24 december 2021
  Deze nacht is voor ons Norbertijnen een heel bijzondere nacht. Het is vandaag negenhonderd jaar geleden dat Norbertus met zijn eerste volgelingen hun professie aflegden in de kapel in Premontré, een kapelletje die zij in […]
 • 4e zondag van de Advent, 19 december 2021
  “Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, naar haar nicht Elisabeth.Deze ontmoeting vieren we jaarlijks op 31 mei. Het feest van “Maria Visitatie”.Talloze kunstenaars hebben zich door […]
 • 2e zondag van de Advent, 5 december 2021
  InleidingDe woorden van het openingslied zijn de afgelopen dagen regelmatig door mijn hoofd gegaan. De ochtenden wilden maar niet licht worden. Druilerige regen in een vage ochtendschemer, een schemering die tot diep in de ochtend […]