40-dagentijd ACTIE2020 INDIA
Met hart en ziel voor elkaar ! 

Met de 3e zondag van Pasen, 26 april, sluiten we de Vastenactie met het geweldige bedrag van
€ 4050,=
En dat zonder dat we in onze vieringen collectes konden houden… we zijn er stil van en ontzettend dankbaar voor.
Het is geweldig wat u heeft gegeven!
We hebben ruim 10 dorpen kunnen helpen…
Namens de zusters Ursulinen, 
namens Solidair met India, maar vooral ook namens de bevolking van de dorpen in het Hardoi-district:
HARTELIJK DANK
!!

Het project dat wij vanuit onze kapel dit jaar ondersteunden:
De Ursulinenzusters bieden hulp aan 12 dorpen in het Hardoi district in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh. 
Het analfabetisme in dit district is hoog. 
De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is groot en er is weinig kennis op het gebied van hygiëne. Ook heerst er veel bijgeloof.

Het maken van waspoeder

Voor vrouwen zijn er zelfhulpgroepen opgericht, waar inkomens genererende activiteiten plaatsvinden.

Vrouwen worden ook bewust gemaakt van hun rechten

Er wordt voorlichting gegeven op het gebied van gezondheidszorg, zwangere vrouwen worden begeleid en jonge kinderen worden ingeënt.  

Voorlichting over HIV

Tevens wordt er buitenschools les gegeven en worden er jeugdgroepen geformeerd. 

Buitenschools onderwijs