Hierden, 1 maart 2021

Beste mensen,

We zijn gisteren begonnen aan de tweede week van de Veertigdagentijd, een tijd die dit jaar wel heel anders verloopt dan we gewend zijn. Nog geen vieringen met kapelgasten, een avondklok, maar één persoon per dag op bezoek. Met andere woorden: we zijn – net als de meesten van jullie – erg op onszelf teruggeworpen.
Toch willen we – hoewel we niet samenkomen – onze actie voor de Veertigdagentijd niet overslaan. Juist in deze tijd dat de hele wereld getroffen wordt door de pandemie, is onze steun aan de armsten der armen in India meer dan nodig.

Onze medebroeders van de Abdij van Jamtara en de Zusters van de Congregatie Holy Cross, die op veel plaatsen nauw samenwerken, zetten zich in voor de verbetering van de leefomstandigheden van de mensen in de slums van de miljoenenstad Lucknow in de deelstaat Uttar Pradesh en van Jabalpur (Madhya Pradesh), eveneens een stad met meer dan een miljoen inwoners. Onze dochterabdij in Jamtara ligt tegen deze laatste stad aan.

Ik heb in november 2019 deze laatste plaats bezocht en de ellende met eigen ogen gezien. Het is in onze ogen tenhemelschreiend; de mensen ‘wonen’ vaak in zelfgebouwde hutjes van klei en takken met een groot plastic zeil als dak.
De broeders en zusters verrichten hier veel en goed werk.
Voor de kinderen, die vaak bedelend en stelend rondtrekken, is er buitenschools onderwijs. Vrouwen krijgen naaimachines en naaicursussen, zodat ze voor wat inkomsten kunnen zorgen. Er wordt veel aandacht geschonken aan voorlichting over gezondheid en hygiëne. Daarnaast zijn er bewustwordingsprogramma’s over hun rechten en plichten.
De zusters en broeders worden in hun werk gesteund door artsen en gezondheidsmedewerkers.
In Jabalpur worden ook een paar families geholpen bij het opzetten van kleine winkeltjes

Al met al uitdagende projecten! Maar zelfs in India gaat niets meer kosteloos.
We willen met jullie steun onze medebroeders en de zusters graag helpen door financiële steun aan hun projecten.
Jullie bijdragen aan de acties voor India waren in de afgelopen jaren overweldigend en we hopen dan ook, dat we dit jaar het werk van onze medebroeders en de zusters weer kunnen steunen.
Collectes zijn niet mogelijk, maar uw bijdrage – hoe klein of hoe groot ook – is van harte welkom op bankrekening

NL83RABO0347500382 t.n.v. Norbertijnen Priorij De Essenburgh, Hierden, onder vermelding van ‘Actie Veertigdagentijd’.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens de norbertijnen van Priorij De Essenburgh en Communiteit Mariëngaard
Klaas Fongers, prior