Elk jaar wordt er een boekje uitgegeven waarin voor elke maand, te beginnen met Mei, een gebed om roepingen is geschreven. Roepingen voor het ambt van priester of diaken of voor het religieuze leven.
U kunt het boekje hier downloaden.